Nomlife İzmirNomlife İzmir
Nomlife

Kentsel Dönüşüm’de Bina Sakinlerinin Dikkat Etmesi Gereken Konular

 • Tüm Kat malikleri bina büyüklüklerine göre acilen Kentsel Dönüşüm Komisyonu kurmak için Yönetim toplantısı düzenlemeli ve karar defterine komisyon üyelerini ve görevlerini kayıt altına almalıdır.
 • Komisyon üyeleri öncelikli olarak konuya hâkim veya aktif çalışma yürütebilecek kat maliklerinden seçilmelidir.
 • Komisyon üye sayısı asgari 3 üye, azami 7 üyeden oluşmalıdır. Azami sayı mecbur kalınmadıkça kararların hızlı ve sağlıklı alınması için aşılmamalıdır. Mümkünse 3 veya 5 Üye çalışmaların sağlıklı ve hızı için yeter sayıdır.
 • Komisyon üyeleri asgari her hafta en az bir kere toplanmalı ve kendi aralarında görev dağılımı yapmalıdır.
 • Komisyon üyelerinin çalışma programının aşağıdaki şekilde olmasını tavsiye etmekteyiz; Binanın yıkılıp yeniden yapılmasının üç ana boyutu bulunmaktadır. Hukuki boyut, Teknik boyut, Müteahhit Seçimi.
 • Hukuki Boyut, Komisyon üyeleri arasında hukukçu yok ise danışmanlık hizmeti için yapı hukukunda deneyimli hukukçu seçilmeli tüm süreçler anlaşılan avukatla yönetilmelidir.
 • Teknik Boyut, Komisyon üyeleri çalışmayı düşündükleri müteahhit firma dışında bağımsız imar hukukuna hâkim bir mimarlık ofisiyle anlaşmalı ve çıkarmış oldukları imar durum belgesine göre kat maliklerinin istek ve taleplerini dikkate alarak taslak bina yerleşim planı ile inşaat üretim alanını hesaplatmalı. Sonrasında ise inşaat sözleşmesi ve teknik şartname detaylarını belirleyerek kat maliklerinin onayı ile karar defterine işletmelidir.
 • Müteahhit Seçimi, Hazırlanmış olan ve karar defterine kat maliklerinin asgari 2/3’nün onayı alınmış sözleşme ve teknik şartname çalışma kriterlerine uygun asgari üç müteahhit firmaya verilerek teklif çalışması yapmaları istenir. İlgili müteahhitlerde ise; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen Müteahhitlik yetki belgesinin yeterliliği aranır. Bulunulan bölgenin zemin sorunları dikkate alınarak teklif alınacak müteahhidin iş bitirmelerinde yeterliliği olması istenir. İstenilen kriterleri kabul eden müteahhitlerden teklifleri alınarak kat maliklerine sunum yapmaları istenir.
 • Komisyon üyeleri tüm bu süreçlerin yönetiminde mutlak fikir birliği içinde hareket etmeli yapmış oldukları çalışmaları kat malikleri ile yapılacak toplantılarla karara bağlamaları gerekmektedir.
 • Daire yapıları, teknik şartname, sözleşme koşulları gibi konularda kat malikleri nezdinde tam bir fikir birliği beklememek gerekmektedir. Bu sebeple her kararın 2/3 olmasına dikkat edilerek süreç yönetilmeli uzlaşılamayan konular müteahhit seçiminden sonraya bırakılmalıdır.
 • Şayet müteahhit seçiminden önce tam mutabakat beklentisi veya hedefi konur ise ortaya çıkacak gerginlikler sürecin uzamasına sebep olabilecektir.
 • Müteahhit seçiminde dikkat edilmesi gereken diğer husus; Müteahhit tek hisseli bir parselde iş yapmayacağı için önceden kentsel dönüşüm tecrübesi olan ve mevcut kat malikleri sayısını yönetebilecek yetkinliğe sahip olması gerekmektedir.

Sevgi ve saygılarımızla.

NOMLİFE İNŞAAT

Son Yorumlar
  Categories
  • Kategori yok
  Latest Posts
  Call Now Button